Strona główna>Aktualności
Aktualności
30.07.2013

Aktualności

W czerwcu, w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A oraz w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 odbył się cykl spotkań promujących projekt „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".

Podczas spotkań przedstawiano cele, założenia projektu i najważniejsze osiągnięcia. Z dużym zainteresowaniem przyjęto opracowaną w ramach działań multimedialną platformę edukacyjną na temat poszukiwania, wydobycia, przeróbki i użytkowania ropy naftowej i gazu ziemnego.

Założeniem platformy było dotarcie w przystępny i interesujący sposób do osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu węglowodorów i związanych z nim procesów. Platforma daje możliwość ugruntowania wiedzy w zakresie podstawowym oraz w atrakcyjny sposób zachęca do poszerzania zainteresowań w tej materii. Jej wielopłaszczyznowy charakter oraz wysoki poziom interaktywności wpisuje się w rozwój społeczeństwa informatycznego oraz jest odpowiedzią na jego potrzeby.

Na uczestnikach spotkań niesamowite wrażenie zrobiły zarówno odwiedzane laboratoria, aparatura, jak i wysoki poziom wiedzy naszych pracowników, którzy w sposób niezmiernie ciekawy opowiadali o przedmiocie swojej pracy. Niejednokrotnie podkreślano, zarówno ze strony uczniów, jak i opiekunów, że spotkania te są świetnym uzupełnieniem prowadzonych przez nich działań dydaktycznych.

W spotkaniach wzięli udział studenci: AGH Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Paliw i Energii,

- Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Chemicznego,

- Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

- Politechniki Krakowskie Wydziału Chemicznego j,

oraz uczniowie:

- Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie,

- XXIV LO im. Jana Pawła II,

- Gimnazjum nr 5 w Krakowie klasy I,II,III,

- Katolickiego Gimnazjum Św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie (Kółko Chemiczne).

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 213 osób.

 

Akcja promująca projekt została również wsparta działaniami w mediach branżowych (w czasopismach „Quality News”, „Przemysł Chemiczny”, „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” oraz w „Rzeczpospolitej” zostały opublikowane artykuły informacyjne na temat projektu.

W ramach promocji zostały przygotowane banery informacyjne i umieszczone na portalach branżowych: cire.pl, gazeo,pl, e-petrol.pl.

 


Ostatnia aktualizacja: 20/08/2013

31.07.2013

Platforma edukacyjna

Podczas odbywajacych się w czerwcu spotkań promujacych projekt po raz pierwszy szerszej publiczności zaprezentowano platformę edukacyjną z zakresu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Więcej...

30.07.2013

Instytut multimedialnie – promocja projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".

Instytut multimedialnie – promocja projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".

Więcej...

13.12.2011

Cyfrowa platforma laboratoryjna - start zadania

Rozpoczęła się realizacja zadania nr 2 „Wdrożenie w akredytowanych laboratoriach INiG jednolitej cyfrowej platformy do zarządzania pracą laboratorium”.

Więcej...

24.10.2011

Konkurs na projekt i wykonanie projektu Specjalistycznego serwisu internetowego kompleksowo poświęconego zagadnieniom branży naftowej i gazowniczej rozstrzygnięty.

Konkurs na projekt i wykonanie projektu Specjalistycznego serwisu internetowego kompleksowo poświęconego zagadnieniom branży naftowej i gazowniczej rozstrzygnięty.  

Więcej...

09.12.2010

Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej

Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej" – projekt adresowany do środowisk naukowych branży naftowej i gazowniczej oraz powiązanych z nią gałęzi gospodarki.

Więcej...