Harmonogram

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

 

tel: +48 12 412 00 33

fax: +48 12 430 38 85

 

email: office@inig.pl