Strona główna>Zapytania ofertowe>Przygotowanie projektu oraz realizacja i...
30.11.2010

Przygotowanie projektu oraz realizacja i wdrożenie strony internetowej

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie projektu oraz realizacja i wdrożenie strony internetowej promującej projekt "Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".

Ostatnia aktualizacja: 10/12/2010

Pliki do pobrania

PowerPoint Presentation Załącznik nr 2 ppt [412.50 KB]
Word Document Załącznik nr 1 doc [278.50 KB]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie projektu oraz realizacja i wdrożenie strony internetowej promującej projekt „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej".

Budżet:

Zamawiający przewiduje na realizacje projektu kwotę w wysokości nie wyższej niż 3 000 zł netto (3 660 zł brutto)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena oferty /z VAT/ - 30%

- ocena wstępnego projektu layoutu - 70%

Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia:

Zał. 1: 2010-DR-902-99-Zał.1-Brief na www promującą projekt.doc

Zał. 2: 2010-DR-902-99-Zał.2-Schemat budowy www.ppt

Data realizacji zamówienia:

21 dni od momentu zaakceptowania projektu

Termin i forma składania ofert:

Do dnia 15 listopada 2010

Ofertę proszę przysłać e-mailem na adres: marketing@inig.pl

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

Magdalena Skórska-Sawina

e-mail: skorska@inig.pl

tel.: +48 12 61 77 697

tel. kom.: +48 501 02 92 65

Źródło finansowania zamówienia (podać nazwę projektu):

„Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

(zlecenie 6022)