Strona główna>Aktualności>Cyfrowa platforma laboratoryjna - start zadania
Cyfrowa platforma laboratoryjna - start zadania
13.12.2011

Cyfrowa platforma laboratoryjna - start zadania

Rozpoczęła się realizacja zadania nr 2 „Wdrożenie w akredytowanych laboratoriach INiG jednolitej cyfrowej platformy do zarządzania pracą laboratorium”.

W dniu 09.12.2011 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym ustalono przebieg pierwszej fazy wdrożenia, tj. analizy przedwdrożeniowej, w ramach której muszą zostać opracowane następujące materiały:


 • struktura operacyjna INiG,
 • badane obiekty,
 • plany badań, metody, procedury badawcze, planowanie eksperymentów,
 • proces pracy z próbką,
 • aparatura i urządzenia do nadzoru,
 • procesy magazynowe z odczynnikami,
 • wzory raportów i sprawozdań,
 • integracja z aparaturą,
 • integracja z COGISOFT,
 • nadzór nad dokumentacją,
 • migracja danych z plików zewnętrznych.

W ramach zadania nr 2 przewidziano:

- przeprowadzenie procedur przetargowych na zakup specjalistycznego programu klasy LIMS do zarządzania pracą w laboratorium (dostawa, indywidualizacja programu dla potrzeb INiG, w tym uzyskanie kompatybilności i dwustronnej wymiany danych wdrożonych w INiG programem do zarządzaniaf irmy COGISOFT, wdrożenie programu, szkolenie personelu i administratorów z zakresu programu),

- zakup tabletów lub i-podów jako mobilnych końcówek systemu, zestawów komputerów i przetwornika cyfrowego w celu umożliwienia cyfrowego sterowania posiadanymi chromatografami firmy Hewlett-Packard dla potrzeb włączenia ich w platformę cyfrową LIMS,

- wdrożenie platformy cyfrowej typu LIMS, transfer wiedzy w zakresie wdrażanego programu LIMS, szkolenia bezpośrednich użytkowników oraz administratorów systemu,

- walidacja pracy platformy LIMS w warunkach poszczególnych laboratoriów INiG,

- aktualizacja dokumentów systemowych związanych z systemem jakości laboratoriów w związku z wdrożeniem platformy LIMS oraz uzyskanie potwierdzenia Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie skuteczności działania wdrożonego cyfrowego zarządzania laboratoriami akredytowanymi (audit PCA).

Termin zakończenia prac: marzec 2012.

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2011