Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

 

tel: +48 12 412 00 33

fax: +48 12 430 38 85

 

email: office@inig.pl

Strona główna>Zadania
26.11.2010

Zadania

Etapy realizacji projektu

W projekcie zrealizowano cztery zadania:

 1. Integracja lokalnych sieci komputerowych oraz zwiększenie mocy obliczeniowych INiG.

  Realizacja zadania 1 odbyła się w dwóch częściach:

  • modernizacja i budowa lokalnych sieci komputerowych w Pionie Technologii Nafty w Krakowie przy ul. Łukasiewicza i w Oddziale zamiejscowym INiG w Krośnie,
  • zakup i uruchomienie klastra obliczeniowego.  
 2. Cyfrowa platforma laboratoryjna.

 3. Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej poprzez rozbudowę branżowego ośrodka informacji.


  Realizacja zadania 3 odbyła się w trzech częściach:

 4. Promocja projektu.
Ostatnia aktualizacja: 26/08/2013